• Zábrodí 37, 549 41 Červený Kostelec
 • +420 602 641 226
 • Čeština
 • Deutsch
 • English

GDPR – PL

Pliki cookies używane na tej stronie

Niezbędne pliki cookie to te, które pomagają w użytkowaniu witryny. Tym samym umożliwi podstawowe funkcje techniczne takie jak dostęp do bezpiecznych sekcji serwisu, nawigacja po stronach. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo.

Preferencyjne pliki cookie to takie, które pozwalają zapamiętać informacje o tym, jak zachowuje się witryna, jak wygląda, jak zmienia się witryna. Jest to na przykład preferowany przez Ciebie język lub obszar, w którym się znajdujesz.

Statystyczne pliki cookie pomagają nam, właścicielom witryn, zrozumieć, w jaki sposób Ty, jako gość, korzystasz z witryny. Dlatego anonimowo zbierają i przekazują te informacje.

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia osób odwiedzających witrynę. Powodem jest dalsze wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla indywidualnego użytkownika, a zatem bardziej wartościowe dla zewnętrznych wydawców i reklamodawców.

Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które klasyfikujemy wspólnie z dostawcami poszczególnych plików cookie.

CZYM są pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu
zwiększenia komfortu użytkowania.

Przepisy prawa stanowią, że możemy przechowywać na Twoim urządzeniu pliki cookies, jeśli są one
absolutnie niezbędne do działania tej witryny. Potrzebujemy Twojej zgody na wszystkie inne typy
plików cookie.

Ta strona wykorzystuje różne typy plików cookies. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi
stron trzecich, które pojawiają się na naszej stronie internetowej.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, zgodnie z naszym RODO podanym
na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy
Twoje dane osobowe, w naszej polityce prywatności..

Polityka prywatności

Jesteśmy firmą LIGO s.r.o. , z siedzibą pod adresem Zábrodí 37, 549 41 Červený Kostelec, IČ: 08789649, numer VAT: CZ08789649, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Okręgowym w Hradcu Králové, sygn. akt C 45092, reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Miloslava Jansu.

Ponieważ w trakcie naszej działalności biznesowej, relacji biznesowych i odwiedzania naszej strony internetowej potrzebujemy pewnych danych osobowych, chcielibyśmy zapoznać Cię z naszą polityką ochrony danych osobowych.

W niniejszej polityce ochrony danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze wszystkimi informacjami związanymi z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Podstawowe pojęcia i wyjaśnienia

Chcielibyśmy wyjaśnić Państwu podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

25.05.2018 weszło w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawdopodobnie znasz akronim „RODO”. RODO reguluje różne obowiązki administratorów danych osobowych – czyli nas, oraz prawa osób, których dane dotyczą – czyli Ciebie. Czasami korzystamy również z usług firm zewnętrznych lub innych podmiotów, które pomagają nam w przetwarzaniu i obchodzeniu się z danymi osobowymi w określony sposób. Podmioty te nazywane są w RODO podmiotami przetwarzającymi dane osobowe.

Dane osobowe to wszelkie informacje, dzięki którym możemy bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować. Identyfikujemy Cię bezpośrednio po Twoim imieniu, nazwisku, numerze ubezpieczenia społecznego i innych podobnych danych. Pośrednio poprzez informację w połączeniu z innymi informacjami.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia, możesz skontaktować się z adresem e-mail
ligo@ligo.cz.

Jaki jest powód przetwarzania i co nas do tego upoważnia?

Na potrzeby naszych relacji biznesowych przetwarzamy dane niezbędne do realizacji działalności gospodarczej, zamówień. Są to w szczególności imię, nazwisko, adres do korespondencji, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, numer konta itp.

Często jednak, aby prawidłowo świadczyć naszą obsługę prawną, będziemy potrzebować dodatkowych danych, w szczególności danych Twoich pracowników i partnerów biznesowych.

Jaký je důvod zpracování a co nás k tomu opravňuje?

Większość została już wspomniana powyżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia łączącej nas relacji umownej. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do konkretnych celów, sprawdzamy ich aktualność i przydatność.

Może się jednak zdarzyć, że Twoje dane osobowe wykorzystamy również w celu obrony lub dochodzenia naszych roszczeń prawnych, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Typowym przykładem może być wykorzystanie Twoich danych osobowych w przypadku egzekucji sądowej niezapłaconych faktur.

Podane dane są wymogiem umownym, bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy. Jeśli odmówisz udostępnienia tych danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć naszych usług.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w wielu obszarach w trakcie świadczenia usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, a jednocześnie zapewnienia szybkiej obsługi prawnej, w przetwarzaniu danych osobowych pomagają nam następujący podmioty przetwarzające i odbiorcy danych osobowych:

 • nasza partnerska zewnętrzna firma księgowa; agencja reklamowa itp.
 • Microsoft, który obsługuje chmurę OneDrive i świadczy inne usługi związane z Microsoft Office;
 • nasza zewnętrzna firma deweloperska, która zarządza i prowadzi naszą stronę internetową (jeśli
  kontaktujesz się z nami za pośrednictwem tej strony)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jest rzeczą oczywistą, że Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres naszej współpracy, tj. przez czas wykonywania umowy kupna, umowy o pracę itp. Po tym czasie Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres wskazany przez poszczególne przepisy, np. ustawy o rachunkowości, ustawy o służbie archiwalnej i aktowej, ustawy o VAT.

Będziemy również przechowywać dane osobowe na potrzeby wszelkich sporów prawnych, wykazania naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów i prawnego egzekwowania naszych umów.

Możemy również podlegać zobowiązaniom prawnym, umownym lub podobnym zobowiązaniom do przechowywania różnych danych. Przykładami są obowiązkowe przepisy dotyczące zatrzymywania danych, regulacje rządowe wymagające zatrzymywania danych związanych z dochodzeniem lub dane, które muszą być zatrzymywane do celów postępowania sądowego. W takim przypadku dane osobowe będziemy przetwarzać przez ten okres.

Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na temat swoich danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować pod adresem ligo@ligo.cz.

.

Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych; Oznacza to, że prawo żądania w każdej chwili potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to w jakim celu, w jakim zakresie, komu są udostępniane, jak długo będą przez nas przetwarzane oraz czy masz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, skąd pozyskaliśmy Twoje dane osobowe, czy na ich podstawie odbywa się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym ewentualne profilowanie. Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. Pierwsze świadczenie jest bezpłatne, natomiast za kolejne możemy zażądać rozsądnej zapłaty kosztów administracyjnych w wysokości 50 CZK.

Prawo do sprostowania; Oznacza to, że w każdej chwili możesz poprosić nas o poprawienie lub uzupełnienie Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”); Oznacza to, że musimy usunąć Twoje dane osobowe, jeśli

 • nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • cofasz zgodę na przetwarzanie i jednocześnie nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania
 • nakłada na nas obowiązek prawny
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych; oznacza to, że do czasu rozwiązania wszelkich wątpliwych kwestii związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, nie możemy ich przetwarzać inaczej, jak tylko poprzez ich przechowywanie i ewentualne wykorzystywanie wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania; Oznacza to, że możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Dokonamy Twojej oceny i poinformujemy Cię, czy zastosowaliśmy się do tego i nie będziemy już przetwarzać Twoich danych, czy też sprzeciw był bezpodstawny i przetwarzanie będzie kontynuowane. Przetwarzanie będzie ograniczone do czasu rozpatrzenia sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych; Jest to prawo do otrzymania danych osobowych dotyczących Ciebie, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo do przekazania tych danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, skontaktuj się z nami pod adresem ligo@ligo.cz.

Na Twoje pytania lub uwagi odpowiemy bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak w ciągu miesiąca.

Naszą działalność nadzoruje również Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego możesz złożyć skargę w przypadku niezadowolenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej urzędu (www.uoou.cz).

Skuteczność polityki

Niniejsza polityka obowiązuje od 1. 1. 2020.

Top